Rychlý kontakt

Projekční  kancelář:

           Ústí  nad  Orlicí 

+420 725 951 127

 

 

IKOV stavební  s.r.o.

           sídlo firmy - Slatiňany

 +420 469 682 436

Dodávky  staveb:
+420 602 108 519 

Sídlo firmy

 

Projektové práce

Projekty staveb:

 • přestavby
 • přístavby
 • nástavby
 • novostavby
 • demolice
 • studie
 • SBĚRNÉ  DVORY
 • PRŮMYSLOVÉ  OBJEKTY
 • SKLADOVÉ  OBJEKTY
 • ADMINISTRATIVNÍ  BUDOVY
 • STAVBY  PRO  BYDLENÍ, UBYTOVÁNÍ 
 • STAVBY  PRO  REKREACI
 • VODOHOSPODÁŘSKÉ  STAVBY

Požárně bezpečnostní projekty staveb:

 • ke  změně  užívání
 • k  přestavbě
 • k  územnímu  řízení
 • k  ohlášení stavby
 • ke  stavebnímu  povolení
 • k  demolici

Energetické průkazy staveb:

 • pro  všechny  typy  staveb
 • k  prodeji  stavby
 • pro  stávající  objekty  (ze  Zákona)
 • k  přestavbě, přístavbě, nástavbě
 • k  novostavbě

Vodohospodářské stavby:

 • malé vodní nádrže
 • odvodnění ploch
Webing.cz - webhosting, webdesign Infotip.cz - informaèní a vyhledávací server
Copyright © 2012 - 2021 IKOV stavební s.r.o.
Partnerské odkazy