Rychlý kontakt

Projekční  kancelář:

           Ústí  nad  Orlicí 

+420 725 951 127

 

 

IKOV stavební  s.r.o.

           sídlo firmy - Slatiňany

 +420 469 682 436

Dodávky  staveb:
+420 602 108 519 

Sídlo firmy

 

HOME

Firma IKOV stavební s.r.o. byla založena roku 1994.

Své služby zaměřujeme především na projektové práce rozsahu :

- kompletní projekty staveb - přestavby, přístavby, nástavby, novostavby

- dokumentace k demolicím staveb

- studie areálů i jednotlivých staveb

Zaměřujeme se na téměř všechny druhy staveb :

- sběrné dvory

- průmyslové výrobní i skladové objekty

- administrativní objekty, stavby pro bydlení, ubytování a rekreaci

- vodohospodářské stavby - malé vodní nádrže, odvodnění ploch

Máme vlastní projekční kancelář, kde dle Vašich přání vypracujeme :

- projekt k územnímu a stavebnímu řízení

- zaměříme stávající stav objektu a připravíme řešení stavebních úprav

Součástí našich projektů je vždy :

- požárně bezpečnostní řešení stavby

- energetický průkaz

- statický výpočet

- položkový rozpočet stavby

Zajistíme veškeré souhlasy a stanoviska včetně územního rozhodnutí, stavebního povolení i kolaudace

 

Úspora Vašich energií = naše služba pro Vás !

Webing.cz - webhosting, webdesign Infotip.cz - informaèní a vyhledávací server
Copyright © 2012 - 2018 IKOV stavební s.r.o.
Partnerské odkazy